A child's mental health is just as important as their physical health.
- Kate Middleton
There is no health without mental health!
- David Satcher
Previous
Next
Научете повече

За нас

01.

Ние сме Сдружение на Психолозите В България. Мисията ни е да повишим качеството и имиджа на психологията в България.

02.
Проект: 2022-1-BG01-KA220-SCH-000085347 Здрави в училище. Подкрепа за благосъстоянието и психичното здраве на ученици и учители / HAS
03.
Научете кой ни подкрепя по пътя към изпълнението на целите, които сме си поставили в този проект.
Последни

Публикации

Не изпускайте най-новите събития и информации за сдружението и развитието на проекта.

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ЕВРОГАЙДЪНС – БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ НА АКТУАЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ ОТ КАРИЕРНОТО ОРИЕНТИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ КАТО РЕЗУЛТАТ ОТ ВЛИЯНИЕТО НА

Прочетете още »

Психично Здраве В Училищата: Правим Го Погрешно | Мая Доусън

Училищните съветници са ключов ресурс за учениците, но техните услуги не са достъпни за всички младежи. Ние не даваме на учениците необходимия език, за да говорят за собственото си психично здраве, което им пречи да

Прочетете още »

Видео по проект 2020-1-IT03-KA205-017962 „Youth Urban action“, Erasmus+

https://www.youthurbanaction.com/outputВидео по проект 2020-1-IT03-KA205-017962 „Youth Urban action“, програма Еразъм+: Барселона Urban Action „Социалното тяло“.Резултатът от интегрираните дейности, проведени с група млади хора в Словения и Барселона. Координатор е Сдружение Creativi 108. Сдружение на  психолозите в

Прочетете още »
Разгледайте нашата

Галерия

Тук можете да намерите наши снимки от събития и медийни изяви свързани с изпълнението на проекта.

Scroll to Top