A child's mental health is just as important as their physical health.
- Kate Middleton
There is no health without mental health!
- David Satcher
Previous
Next
Научете повече

За нас

01.

Ние сме Сдружение на Психолозите В България. Мисията ни е да повишим качеството и имиджа на психологията в България.

02.
Проект: 2022-1-BG01-KA220-SCH-000085347 Здрави в училище. Подкрепа за благосъстоянието и психичното здраве на ученици и учители / HAS
03.
Научете кой ни подкрепя по пътя към изпълнението на целите, които сме си поставили в този проект.
Последни

Публикации

Не изпускайте най-новите събития и информации за сдружението и развитието на проекта.

Работни весии на проектните продукти за пилотно прилагане и обратна връзка

Работни весии на проектните продукти за пилотно прилагане и обратна връзка Уважаеми колеги, Представяме на вашето внимание работни версии на проектните продукти, които се прилагат пилотно. Молим след като се запознаете с тях, ако имате

Прочетете още »

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ЕВРОГАЙДЪНС – БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ НА АКТУАЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ ОТ КАРИЕРНОТО ОРИЕНТИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ КАТО РЕЗУЛТАТ ОТ ВЛИЯНИЕТО НА

Прочетете още »

Психично Здраве В Училищата: Правим Го Погрешно | Мая Доусън

Училищните съветници са ключов ресурс за учениците, но техните услуги не са достъпни за всички младежи. Ние не даваме на учениците необходимия език, за да говорят за собственото си психично здраве, което им пречи да

Прочетете още »
Разгледайте нашата

Галерия

Тук можете да намерите наши снимки от събития и медийни изяви свързани с изпълнението на проекта.

Scroll to Top