Βίντεο στο έργο 2020-1-IT03-KA205-017962 „Youth Urban action“, Erasmus+

https://www.youthurbanaction.com/outputΒίντεο σχετικά με το Project 2020-1-IT03-KA205-017962 «Youth Urban action», Πρόγραμμα Erasmus+: Αστική Δράση Βαρκελώνης «Το κοινωνικό σώμα».
Το αποτέλεσμα των ολοκληρωμένων δραστηριοτήτων πραγματοποιήθηκε με μια ομάδα νέων στη Σλοβενία και τη Βαρκελώνη. Συντονιστής είναι η Association Creativi 108 και η Ένωση Νέων Ψυχολόγων στη Βουλγαρία είναι εταίρος του έργου.
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο βίντεο και τις συνεντεύξεις νέων που συμμετέχουν στις δράσεις του έργου στους παραπάνω συνδέσμους.

Scroll to Top