A child's mental health is just as important as their physical health.
- Kate Middleton
There is no health without mental health!
- David Satcher
Previous
Next
Μάθε περισσότερα

Σχετικά με εμάς

01.
Ние сме Сдружение на Младите Психолози В България. Мисията ни е да повишим качеството и имиджа на психологията в България.
02.
Проект: 2022-1-BG01-KA220-SCH-000085347 Здрави в училище. Подкрепа за благосъстоянието и психичното здраве на ученици и учители / HAS
03.
Научете кой ни подкрепя по пътя към изпълнението на целите, които сме си поставили в този проект.
Последни

Публикации

Не изпускайте най-новите събития и информации за сдружението и развитието на проекта.

Εργο: 2022-1-BG01-KA220-SCH-000085347 Healthy At School

Project 2022-1-BG01-KA220-SCH-000085347 Healthy at school. Supporting the well-being and mental health of students and teachers / HAS Διάρκεια έργου: 01/11/2022 – 31/10/2024 Αιτών οργανισμός – Association of Young Psychologists in Bulgaria Οργανισμοί-εταίροι: E10115560 OU “Hristo

Прочетете още »
Разгледайте нашата

Галерия

Тук можете да намерите наши снимки от събития и медийни изяви свързани с изпълнението на проекта.

Scroll to Top