Видео по проект 2020-1-IT03-KA205-017962 „Youth Urban action“, Erasmus+

https://www.youthurbanaction.com/outputВидео по проект 2020-1-IT03-KA205-017962 „Youth Urban action“, програма Еразъм+: Барселона Urban Action „Социалното тяло“.
Резултатът от интегрираните дейности, проведени с група млади хора в Словения и Барселона. Координатор е Сдружение Creativi 108. Сдружение на  психолозите в България е партньор по проекта.
Можете да получите достъп до видеоклипове и интервюта на млади хора, участващи в дейностите по проекта, на посочените по-горе линкове.

Scroll to Top