ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ЕВРОГАЙДЪНС – БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ НА АКТУАЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ ОТ КАРИЕРНОТО ОРИЕНТИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ КАТО РЕЗУЛТАТ ОТ ВЛИЯНИЕТО НА …

Прочетете още »