Работни весии на проектните продукти за пилотно прилагане и обратна връзка

Работни весии на проектните продукти за пилотно прилагане и обратна връзка

Уважаеми колеги,

Представяме на вашето внимание работни версии на проектните продукти, които се прилагат пилотно.

Молим след като се запознаете с тях, ако имате предложения за подобрение да ни ги изпратите на имейл: aypbvarna@gmail.com

Екипа на СПБ

WP3 A3 Training program February 2024 -Draft пилотно прилагане

WP2A3 Methodology EN for revision -Draft пилотно прилагане

WP2A1 Research Version 13.02.24 M EN–Draft

WP3A1 Needs research- missing Poland-Draft

WP3A2 Strategy EN for revision -Draft

Scroll to Top