Новини

Работни весии на проектните продукти за пилотно прилагане и обратна връзка

Работни весии на проектните продукти за пилотно прилагане и обратна връзка Уважаеми колеги, Представяме на вашето внимание работни версии на проектните продукти, които се прилагат пилотно. Молим след като се запознаете с тях, ако имате …

Работни весии на проектните продукти за пилотно прилагане и обратна връзка Прочетете още »

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ЕВРОГАЙДЪНС – БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ НА АКТУАЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ ОТ КАРИЕРНОТО ОРИЕНТИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ КАТО РЕЗУЛТАТ ОТ ВЛИЯНИЕТО НА …

Прочетете още »

Психично Здраве В Училищата: Правим Го Погрешно | Мая Доусън

Училищните съветници са ключов ресурс за учениците, но техните услуги не са достъпни за всички младежи. Ние не даваме на учениците необходимия език, за да говорят за собственото си психично здраве, което им пречи да …

Психично Здраве В Училищата: Правим Го Погрешно | Мая Доусън Прочетете още »

Видео по проект 2020-1-IT03-KA205-017962 „Youth Urban action“, Erasmus+

https://www.youthurbanaction.com/outputВидео по проект 2020-1-IT03-KA205-017962 „Youth Urban action“, програма Еразъм+: Барселона Urban Action „Социалното тяло“.Резултатът от интегрираните дейности, проведени с група млади хора в Словения и Барселона. Координатор е Сдружение Creativi 108. Сдружение на  психолозите в …

Видео по проект 2020-1-IT03-KA205-017962 „Youth Urban action“, Erasmus+ Прочетете още »

Проект: 2022-1-BG01-KA220-SCH-000085347 Здрави в училище

Проект: 2022-1-BG01-KA220-SCH-000085347 Здрави в училище. Подкрепа за благосъстоянието и психичното здраве на ученици и учители / HAS Продължителност на проекта 01.11.2022 г. – 31.10.2024 г Кандидатстваща организация – Сдружение на младите психолози в България E10037715 Партньорски …

Проект: 2022-1-BG01-KA220-SCH-000085347 Здрави в училище Прочетете още »

Scroll to Top