Είμαστε

Σύλλογος Ψυχολόγων Βουλγαρίας

Η αποστολή μας είναι να ανεβάσουμε την ποιότητα και την εικόνα της ψυχολογίας στη Βουλγαρία

 

Οι στόχοι μας:

Επιβεβαίωση των θέσεων της ψυχολογίας ως βασικής επιστήμης προς όφελος της κοινωνίας. Διοργάνωση σεμιναρίων, μαθημάτων, διαλέξεων και επιμορφώσεων. Γνωριμία του ευρύτερου κοινού με τις δραστηριότητες της εταιρείας και, ειδικότερα, με το έργο των ψυχολόγων. Προωθήστε τη φροντίδα της ψυχικής υγείας εξίσου σημαντική με τη σωματική φροντίδα. Ενημέρωση του κοινού για τις αρμοδιότητες και το πεδίο δραστηριότητας του ψυχολόγου. Μέριμνα για το μέλλον των νέων, μέσω της βοήθειάς τους στη διαδικασία της επαγγελματικής τους βελτίωσης και πραγματοποίησης Προστασία των επαγγελματικών συμφερόντων ψυχολόγων και φοιτητών ψυχολογίας, βοήθεια στην επίλυση ερωτημάτων που

σχετίζονται με τα επαγγελματικά τους προβλήματα. Βελτίωση της ποιότητας και της εικόνας της ψυχολογίας στις ακαδημαϊκές κοινότητες. Έμπειρη και μεθοδική βοήθεια σε διάφορους τομείς της δημόσιας ζωής, όπου η ψυχολογία έχει τη θέση της: κοινωνική σφαίρα, εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη, επιχειρήσεις, πολιτισμός, αθλητισμός, πολιτική και άλλα. Υποστήριξη της εκδοτικής δραστηριότητας νέων ψυχολόγων με την έκδοση δικών έντυπων εκδόσεων και τη διατήρηση ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης. Επίτευξη και διατήρηση ευρωπαϊκών προτύπων στους ακόλουθους τομείς της δημόσιας ζωής: κοινωνικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό. Αλληλεπίδραση με άλλους μη κυβερνητικούς οργανισμούς στη χώρα και στο εξωτερικό και όλες οι δραστηριότητες που δεν έρχονται σε αντίθεση με τους νόμους της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.

 

Δραστηριότητα

Παροχή κάθε πληροφορίας σχετικά με ευκαιρίες επαγγελματικής απόδοσης για νέους ψυχολόγους και φοιτητές ψυχολογίας. Εφαρμογή συγκεκριμένων βημάτων για την προστασία των συμφερόντων και των δικαιωμάτων των νέων ψυχολόγων. Διοργάνωση εκδηλώσεων που υποστηρίζουν την επαγγελματική βελτίωση. επιμορφώσεις, σεμινάρια, συνέδρια, συζητήσεις για επίκαιρα θέματα κ.λπ. στην ψυχολογία, τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Εξασφάλιση επαφών και συνεργασίας με άλλα επαγγελματικά και δημόσια σωματεία, κινήματα και ομάδες που σχετίζονται με τους στόχους και τα καθήκοντα του ΣΜΠΒ. Συμμετοχή και υλοποίηση έργων επιστημονικής έρευνας και κοινωνικής σημασίας – ανεξάρτητα ή
σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς, φορείς και ειδικούς. Ανάπτυξη μιας ενεργού διεθνούς δραστηριότητας για την ένταξη των νέων ψυχολόγων, ειδικότερα και των νέων γενικότερα, στις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες επαγγελματικές και πολιτικές κοινότητες. Ανάπτυξη και εφαρμογή ιδεών για την υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας. Βοηθώντας τους νέους στη Βουλγαρία στην προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Υλοποίηση δραστηριοτήτων στον τομέα της ψυχικής υγείας, της συμβουλευτικής, των προληπτικών δραστηριοτήτων, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής αρωγής και άλλων στην υπηρεσία και αρωγή της κοινωνίας.

 

 

Ο Σύλλογος διαθέτει άδειες από:

Η Κρατική Υπηρεσία για την Προστασία του Παιδιού

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής

– Κέντρο κοινωνικής αποκατάστασης και ένταξης παιδιών και ενηλίκων

– Κέντρο ημέρας για ενήλικες

Petya Sabeva – πρόεδρος

Διεύθυνση: πόλη της Βάρνας,
Οδός Nikola Kozlev, αρ. 5

Е-mail: office@psychologybg.com

Web site: www.psychologybg.com

Scroll to Top