Projekt: 2022-1-BG01-KA220-SCH-000085347 Zdrowie W Szkole. Wspieranie Dobrego Samopoczucia I Zdrowia Psychicznego Uczniów I Nauczycieli / HAS, Erasmus+

Czas trwania projektu: 01/11/2022 – 31/10/2024

Organizacja wnioskująca – E10037715 Stowarzyszenie Psychologów w Bułgarii

Organizacje partnerskie:

Bezpośrednie grupy docelowe projektu to:

 • uczniowie w wieku 7-20 lat w szkołach z Bułgarii, Polski i Cypru;
 • nauczyciele ze szkół i uniwersytetów oraz innych ośrodków edukacyjnych z Bułgarii, Polski i Cypru;
 • pracownicy szkół/uczelni niebędący nauczycielami;
 • inni pracownicy: eksperci, doradcy, doradcy pedagogiczni, psychologowie;
 • eksperci, którzy pracują z uczniami, rodzicami i nauczycielami.

Pośrednie grupy docelowe:

 • organizacje rządowe i pozarządowe, szkoły i uczelnie, instytucje, partnerzy społeczni, gminy, decydenci, młodzież, organizacje sportowe, firmy, itp.

 

Cele Projektu

 1. EDUKACJA SZKOLNA: Zwalczanie nierówności w nauce, przedwczesnego kończenia nauki i niskich umiejętności podstawowych
 2. HORYZONTALNY: Włączenie i różnorodność we wszystkich dziedzinach kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu
 3. EDUKACJA SZKOLNA : Wspieranie nauczycieli, kadry kierowniczej szkół i innych zawodów związanych
  z nauczaniem

 

Tematy

 1. Zdrowie fizyczne i psychiczne, dobre samopoczucie
 2. Stosunki międzynarodowe i współpraca na rzecz rozwoju
 3. Społeczna odpowiedzialność instytucji edukacyjnych

 

Realizacja

WP1 Zarządzanie projektem i jego realizacja
WP2 Budowanie społeczności wśród partnerów poprzez promocję dobrego samopoczucia i zdrowia psychicznego uczniów i nauczycieli
A1. Badania postaw uczniów i nauczycieli w zakresie dobrostanu i zdrowia psychicznego
A2. Wydarzenia, obrady oraz warsztaty z udziałem ekspertów
A3. Metodologia wspierania dobrego samopoczucia i zdrowia psychicznego

WP3 Zwiększenie konkurencyjności i zatrudnienia w obszarze edukacji szkolnej
A1 Badanie i ocena potrzeb
A2 Tworzenie nowego podejścia i lepszego wsparcia dla konkurencyjności i zatrudnienia w edukacji szkolnej
A3 Adaptacja, integracja i wdrożenie

WP4 Rozpowszechnianie i promocja
А1 Wydarzenia upowszechniające
А2 Strona projektu i sieci społecznościowe
А3 Wizyty i spotkania z zainteresowanymi stronami

 

Oczekiwane Rezultaty

1.1 Badanie i analiza konsekwencji dla uczniów i nauczycieli wynikających z kształcenia na odległość
w środowisku internetowym
1.2 Przeprowadzenie 6 spotkań przy okrągłym stole. Utworzenie 3 grup wzajemnej pomocy
i interwencji;
1.3 Opracowanie metodologii/przewodnika z 3 atrakcyjnymi programami w zależności od potrzeb, zawierające innowacyjne podejścia pracy dlaz trenerów i uczestników spotkań

Opracowano 3 praktyki/metod, które odpowiadają na potrzeby grup docelowych o mniejszych szansach

Zaangażowanie 60 trenerów i 120 uczniów w pilotażowe wdrożenie programów
2.1 Przeprowadzenie badań, oceny potrzeb i identyfikacji mocnych stron HR
2.2 Opracowanie strategii planowania rozwoju zawodowego pracowników zgodnie z indywidualnymi potrzebami
2.3 Opracowanie programu szkoleń. Przeprowadzenie szkolenia motywacyjnego dla pracowników szkoły w 3 wybranych obszarach
3.1 Realizacja 10 spotkań dotyczących upowszechniania rezultatów projektów w Bułgarii
z uczestnikami lokalnymi i międzynarodowymi oraz 2 spotkań na Cyprze i w Polsce CY i PL w formie wirtualnej
3.2 Utworzenie i prowadzenie strony internetowej oraz FB projektu – informacje dostępne w języku angielskim, bułgarskim, greckim i polskim
3.3 12 Wizyty i spotkania z zainteresowanymi stronami. Wydrukowanie i rozprowadzonie 600 broszur w języku bułgarskim, polskim i greckim

Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.

Finansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie poglądami autora(ów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Ani Unia Europejska, ani EACEA nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności

Przewiń do góry