Projekt: 2022-1-BG01-KA220-SCH-000085347 Zdrowie w szkole Erasmus+

Projekt: 2022-1-BG01-KA220-SCH-000085347

Zdrowie w szkole. Wspieranie dobrego samopoczucia i zdrowia psychicznego uczniów i nauczycieli / HAS Erasmus+

 

Czas trwania projektu: 01/11/2022 – 31/10/2024

Organizacja wnioskująca: E10037715 Stowarzyszenie Młodych Psychologów w Bułgarii

Organizacje partnerskie:

Bezpośrednie grupy docelowe projektu to:

– uczniowie w wieku 7-20 lat w szkołach z Bułgarii, Polski i Cypru;

– nauczyciele ze szkół i uniwersytetów oraz innych ośrodków edukacyjnych z Bułgarii, Polski i Cypru;

– pracownicy szkół/uczelni niebędący nauczycielami;

– inni pracownicy: eksperci, doradcy, doradcy pedagogiczni, psychologowie;

– eksperci, którzy pracują z uczniami, rodzicami i nauczycielami.

Pośrednie grupy docelowe:

– organizacje rządowe i pozarządowe, szkoły i uczelnie, instytucje, partnerzy społeczni, gminy, decydenci, młodzież, organizacje sportowe, firmy, itp.

Cele projektu:

  • EDUKACJA SZKOLNA: Zwalczanie nierówności w nauce, przedwczesnego kończenia nauki i niskich umiejętności podstawowych
  • HORYZONTALNY: Włączenie i różnorodność we wszystkich dziedzinach kształcenia, szkolenia, młodzieży
    i sportu
  • EDUKACJA SZKOLNA : Wspieranie nauczycieli, kadry kierowniczej szkół i innych zawodów związanych
    z nauczaniem

Tematy:

  • Zdrowie fizyczne i psychiczne, dobre samopoczucie
  • Stosunki międzynarodowe i współpraca na rzecz rozwoju
  • Społeczna odpowiedzialność instytucji edukacyjnych

Realizacja:

WP1 Zarządzanie projektem i jego realizacja

WP2 Budowanie społeczności wśród partnerów poprzez promocję dobrego samopoczucia i zdrowia psychicznego uczniów i nauczycieli

A1.  Badania postaw uczniów i nauczycieli w zakresie dobrostanu i zdrowia psychicznego

A2. Wydarzenia, obrady oraz warsztaty z udziałem ekspertów

A3. Metodologia wspierania dobrego samopoczucia i zdrowia psychicznego

 

WP3 Zwiększenie konkurencyjności i zatrudnienia w obszarze edukacji szkolnej

A1 Badanie i ocena potrzeb

A2 Tworzenie nowego podejścia i lepszego wsparcia dla konkurencyjności i zatrudnienia w edukacji szkolnej

A3 Adaptacja, integracja i wdrożenie

 

WP4 Rozpowszechnianie i promocja

А1 Wydarzenia upowszechniające

А2 Strona projektu i sieci społecznościowe

А3 Wizyty i spotkania z zainteresowanymi stronami

 

Oczekiwane rezultaty:

1.1 Badanie i analiza konsekwencji dla uczniów i nauczycieli wynikających z kształcenia na odległość
w środowisku internetowym.

1.2 Przeprowadzenie 6 spotkań przy okrągłym stole. Utworzenie 3 grup wzajemnej pomocy
i interwencji;

1.3 Opracowanie metodologii/przewodnika z 3 atrakcyjnymi programami w zależności od potrzeb, zawierające innowacyjne podejścia pracy dlaz trenerów i uczestników spotkań.

– Opracowano 3 praktyki/metod, które odpowiadają na potrzeby grup docelowych o mniejszych szansach.

– Zaangażowanie 60 trenerów i 120 uczniów w pilotażowe wdrożenie programów.

2.1 Przeprowadzenie badań, oceny potrzeb i identyfikacji mocnych stron HR

2.2 Opracowanie strategii planowania rozwoju zawodowego pracowników zgodnie z indywidualnymi potrzebami

2.3 Opracowanie programu szkoleń. Przeprowadzenie szkolenia motywacyjnego dla pracowników szkoły w 3 wybranych obszarach.

3.1 Realizacja 10 spotkań dotyczących upowszechniania rezultatów projektów w Bułgarii
z uczestnikami lokalnymi i międzynarodowymi oraz 2 spotkań na Cyprze i w  Polsce CY i PL w formie wirtualnej.

3.2 Utworzenie i prowadzenie strony internetowej oraz FB projektu – informacje dostępne w języku angielskim, bułgarskim, greckim i polskim

3.3 12 Wizyty i spotkania z zainteresowanymi stronami. Wydrukowanie i rozprowadzonie 600 broszur w języku bułgarskim, polskim i greckim.

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Przewiń do góry